Bungalow hustegninger

Bungalow hustegninger
Bungalower forbindes oftest med «Craftsman»-hus men er absolutt ikke begrenset til en bestemt arkitektonisk stil. Bungalower har generelt et kompakt, solid, horisontalt preg, ofte med lave tak, front- eller sidegavler og asymmetriske verandaer. De tenkes ofte på som mindre i areal, rett og slett fordi mange av dem var det på høyden av sin popularitet i de tidlige årene i det 20. århundret. I de senere årene har bungalower fått fornyet popularitet, primært med bakgrunn i deres tilstedeværelse i Traditional Neighbourhood Developments.