Husritningar till Bungalow

Husritningar till Bungalow
Bungalows associeras oftast med “arbetarbostäder”, men är definitivt inte begränsat till en särskild stil. Bungalows har generellt en kompakt, solid, horisontell profil, ofta med lågt liggande tak, Bungalows har oftast gavlar fram eller på sidorna, samt asymmetriska verandor på framsidan. Man tänker ofta på dem som mindre till ytan, mest för att många av dem var det, när de var som populärast under det tidiga 1900-talet. Bungalows har blivit populärt igen, mycket för att de finns med i utvecklandet av de traditionella bostadsområdena.